ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ
Документ опубліковано 18.05.2023
ФАЙЛИ COOKIES

ФАЙЛИ COOKIES

 1. Файли cookies – це невеликі текстові файли, які зберігаються інтернет-браузерами на кінцевих пристроях суб’єктів даних, з яких вони відвідали веб-сайт pralkomat24.pl. Вони містять комп’ютерні дані, такі як назва веб-сайту pralkomat24.pl, час їхнього зберігання на кінцевому пристрої суб’єктів даних, збережені параметри, статистичні дані та унікальний номер. Ці файли передаються на сервер pralkomat24.pl через веб-браузер, встановлений на кінцевому пристрої суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl.
 2. Файли cookies дозволяють ідентифікувати веб-браузери, для оптимізації контенту, який пропонує веб-сайт pralkomat24.pl, і спростити його використання. Дані не використовуються для особистої ідентифікації суб’єктів даних, які відвідували веб-сайт pralkomat24.pl.
 3. Компанія ADO – оператор, який розміщує файли cookies на кінцевих пристроях користувачів веб-сайту pralkomat24.pl і має доступ до них.
 4. З моменту з’єднання із веб-сайтом pralkomat24.pl компанія ADO отримує дані про місцезнаходження, інтернет-ідентифікатори (IP-адреси), типи веб-браузерів, пристрої та системи, які використовуються суб’єктами даних, які відвідали веб-сайт pralkomat24.pl, веб-сайти, які відвідують суб’єкти даних, та дії, які вони здійснюють на них, а також вміст файлів cookies та час їхнього перебування на веб-сайті pralkomat24.pl.
 5. Дані, зібрані автоматично за допомогою файлів cookies, можуть збиратися лише з метою виконання певних функцій для суб’єктів даних, які відвідали веб-сайт pralkomat24.pl. Такі дані зашифровані, щоб запобігти доступу до них неавторизованих осіб.
 6. Файли cookies використовуються компанією ADO для таких цілей:
  1. підтримка належного технічного стану та безперервності сесії зв’язку між веб-сайтом pralkomat24.pl і кінцевими пристроями суб’єктів даних, які відвідують веб-сайт pralkomat24.pl,
  2. адаптація контенту веб-сайту pralkomat24.pl до вподобань суб’єктів даних, які його використовують, з метою оптимізації використання веб-сайту pralkomat24.pl, зокрема, cookies дозволяють розпізнавати пристрої цих суб’єктів даних і належно відображати підсторінки з урахуванням їхніх індивідуальних потреб,
  3. формування статистики, яка допомагає зрозуміти, як суб’єкти даних використовують веб-сайт pralkomat24.pl, що дозволяє покращити його структуру та вміст; аналіз цієї статистики є анонімним; статистика також використовується для оцінки популярності веб-сайту pralkomat24.pl,
  4. забезпечення безпеки та стабільності роботи веб-сайту pralkomat24.pl,
  5. можливість для суб’єктів даних входити в систему на веб-сайті pralkomat24.pl,
  6. збереження логування суб’єктів даних на кожній наступній підсторінці веб-сайту pralkomat24.pl,
  7. запам’ятовування налаштувань фільтра каталогу продуктів або послуг, встановлених суб’єктами даних, які відвідують веб-сайт pralkomat24.pl,
  8. запам’ятовування кількості продуктів або послуг на сторінці каталогу товарів або послуг на веб-сайті pralkomat24.pl,
  9. запам’ятовування продуктів або послуг, доступних на веб-сайті pralkomat24.pl для порівняння.
 7. У рамках веб-сайту pralkomat24.pl використовуються два основних типи файлів cookies:
  1. “сесійні ” (session cookies),
  2. “постійні” (persistent cookies).
 8. “Сесійні” файли cookies – це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl, доки не буде вимкнено веб-сайт pralkomat24.pl або програмне забезпечення (веб-браузер).
 9. “Постійні” файли cookies зберігаються на кінцевому пристрої суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl, протягом часу, зазначеного в налаштуваннях файлів cookies, або доки вони не будуть видалені. Постійні файли cookies встановлюються на кінцевому пристрої суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl лише за їхньою згодою.
 10. Файли cookies можуть бути:
  1. “обов’язковими”, тобто надання можливості використання послуг, доступних на веб-сайті pralkomat24.pl, включаючи автентифікаційні файли cookies, які використовуються для послуг, які вимагають автентифікації на веб-сайті pralkomat24.pl; файли cookies, які використовуються для забезпечення безпеки, зокрема ті, що використовуються для виявлення шахрайства в області автентифікації на веб-сайтах,
  2. “продуктивні”, тобто такі, що забезпечують можливість збору інформації про те, як веб-сайт pralkomat24.pl використовується суб’єктами даних,
  3. “функціональні”, тобто такі, що дозволяють «запам’ятати» налаштування, вибрані суб’єктами даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl, і персоналізувати інтерфейс цих суб’єктів,
  4. “маркетингові”, дозволяють надавати суб’єктам даних, які користуються веб-сайтом pralkomat24.pl, маркетинговий контент, адаптований до їхніх інтересів,
  5. “аналітичні”, призначені для кращого розуміння взаємодії суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl, в аспекті контенту веб-сайту pralkomat24.pl, щоб краще організувати їхнє розташування; збирати дані про спосіб використання веб-сайту pralkomat24.pl суб’єктами даних, тип веб-сайту, з якого ці суб’єкти були перенаправлені, а також кількість відвідувань і час відвідування веб-сайту pralkomat24.pl; вони не реєструють конкретні дані суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl, а призначені для збирання статистичних даних про використання веб-сайту pralkomat24.pl на агрегованому рівні; для цього використовується Google Analytics.
 11. Суб’єкти даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl, можуть у будь-який час самостійно змінити налаштування файлів cookies, вказавши умови їхнього зберігання та отримання файлами cookies доступу до своїх кінцевих пристроїв. Ці зміни можна внести за допомогою налаштувань веб-браузера або за допомогою конфігурації сервісу. Більшість веб-браузерів за замовчуванням налаштовані на збереження файлів cookies на кінцевому пристрої. Зміни налаштувань можуть, зокрема, полягати в блокуванні автоматичної обробки файлів cookies в налаштуваннях веб-браузера або інформуванні про кожне розміщення файлів cookies на кінцевих пристроях суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl. Детальна інформація про можливості та способи обробки файлів cookies доступна в налаштуваннях веб-браузерів цих суб’єктів даних.
 12. Обмеження використання файлів cookies можуть вплинути на деякі функції, доступні на веб-сайті pralkomat24.pl, включаючи правильне відображення інформації, представленої на веб-сайті pralkomat24.pl.
 13. Суб’єкти даних, які користуються веб-сайтом pralkomat24.pl, можуть у будь-який час самостійно видалити файли cookies за допомогою функцій, доступних у веб-браузері, який вони використовують.
 14. Веб-сайт pralkomat24.pl також використовує сторонні файли cookies, розміщені третіми сторонами, які надають послуги суб’єктам даних, що використовують веб-сайт pralkomat24.pl – це дозволяє персоналізувати маркетингову діяльність та розраховуватися за її результати. Додаткова інформація про ці файли cookies може бути доступна на окремих веб-сайтах цих сторін.
 15. Google Analytics – файли cookies для аналізу веб-сайтів збирають інформацію про те, як суб’єкти даних використовують файли cookies, тип веб-сайтів, з яких вони були перенаправлені, а також кількість відвідувань і час відвідування веб-сайту pralkomat24.pl. Ці файли не реєструють конкретних даних суб’єктів даних, які користуються веб-сайтом pralkomat24.pl, а використовуються для збору статистичної інформації про використання веб-сайту pralkomat24.pl на агрегованому рівні.
 16. Файли cookies соціальних мереж – файли cookies, які зберігаються під час обміну контентом на сайтах соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Google, Pinterest тощо, під час входу через веб-сайти соціальних мереж, таких як Facebook тощо, під час перегляду відео, таких як YouTube, Vimeo тощо.
 17. Рекламні файли cookies – файли cookies, які зберігаються компаніями, що проводять рекламні кампанії за замовленням рекламодавців, що дозволяє обмежити кількість показів реклами в межах кампанії, виводити рекламу відповідно до інтересів суб’єктів даних, які відвідали веб-сайт pralkomat24.pl, та вимірювати ефективність рекламних кампаній.
 18. На веб-сайті pralkomat24.pl використовуються засоби безпеки для захисту даних від втрати, неправильного використання або модифікації.
 19. Файли (cookies), які використовуються веб-сайтом (і інтернет-магазином), можуть бути доступні для партнерів і рекламодавців, які співпрацюють з компанією ADO.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu, następującym wyrażeniom, pisanym z dużej litery, nadaje się następujące znaczenie, a to:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin,
  2. Neximago – Neximago Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203, ul. Roździeńskiego 188B, NIP: 6760077750, REGON: 35002682400000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000142458, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 zł; Neximago zwany jest również Stroną lub łącznie z Klientem Stronami,
  3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych osoba legitymująca się pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą jej przedstawiciela ustawowego, co potwierdza poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność prawną, która, na zasadach wynikających z Regulaminu, korzysta z Usług lub ze Strony internetowej; jeżeli Klientem nie jest osoba fizyczna, osoba działająca za Klienta, poprzez rozpoczęcie z korzystania z Usług, oświadcza, że jest odpowiednio umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Klienta i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Neximago za zgodność z prawdą tego oświadczenia, a także za zaciągnięte zobowiązanie (solidarnie z Klientem w imieniu i na rzecz którego działa); przyjmuje się, że osoby dokonujące za Klienta i w jego imieniu czynności faktyczne są do tego umocowane przez Klienta niezależnie od zasad reprezentacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy regulacji wewnętrznych Klienta, a także niezależnie od zakresu obowiązków tej osoby u Klienta, jak i podstawy zatrudnienia tej osoby przez Klienta, w tym braku takiej podstawy; Klient zwany jest także Stroną lub łącznie z Neximago Stronami,
  4. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która legitymuje się zgodą swojego ustawowego przedstawiciela i korzysta z Usług lub ze Strony internetowej w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; do Konsumenta stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta, o ile Regulamin lub bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie nie stanowią inaczej; jeżeli w Regulaminie jest mowa o Konsumencie, dane postanowienie Regulaminu stosuje się wyłącznie do Umów z udziałem Konsumenta, jak również do Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, o ile wynika to wyraźnie z treści Regulaminu, a nie stosuje się go do Umów z udziałem innych podmiotów,
  5. Przedsiębiorca o niektórych cechach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; do Przedsiębiorcy o niektórych cechach konsumenta stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta, o ile Regulamin lub bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie nie stanowią inaczej; w przypadkach wyraźnie wynikających z treści Regulaminu do Przedsiębiorcy o niektórych cechach konsumenta stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta,
  6. Urządzenie – pralka lub suszarka należąca do Neximago, przy użyciu której Neximago świadczy Usługi,
  7. Usługa – oferowana przez Neximago, przy użyciu Urządzenia, prania lub suszenia, w tym również odświeżania bębna Urządzenia,
  8. Umowa – umowa świadczenia Usług zawarta na odległość w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny lub Ustawy, zawarta pomiędzy Neximago a Klientem, na warunkach wynikających z Regulaminu; do zawarcia Umowy dochodzi w chwili rozpoczęcia przez Klienta korzystania z Usług Neximago,
  9. Strona internetowa – zorganizowana przez Neximago i będąca jego własnością, prowadzona w języku polskim, strona internetowa, dostępna pod adresem: https:// pralkomat24.pl/, za pośrednictwem której Klient może kontaktować się z Neximago i za pośrednictem której Klient może zwrócić się do Neximago o wystawienie faktury VAT z wykonaną Usługę,
  10. Ustawa – ustawa z 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759z późn. zm.), jak również przepisy ustawę tę zmieniające albo zastępujące.
 2. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób zawierania Umów, ich realizacji, w tym prawa i obowiązki Stron, jak również warunki i zasady korzystania przez Klienta ze Strony internetowej.
 3. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy, chyba że Strony na piśmie, pod rygorem nieważności, wyraźnie postanowią inaczej, a powoływanie się na Regulamin w jakichkolwiek Umowach pomiędzy Stronami nie jest wymagane.
 4. Korzystanie przez Klienta z Usług Neximago i korzystanie ze Strony internetowej, w tym w szczególności wypełnianie interaktywnych formularzy na niej dostępnych, stanowi potwierdzenie zapoznania się przez Klienta z Regulaminem i jego akceptację bez zastrzeżeń i jednoczesne uchylenie warunków sprzedaży/zakupu obowiązujących u Klienta, a pozostających w sprzeczności z Regulaminem i zastąpienie ich Regulaminem. Regulacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ma również zastosowanie, w przypadku, gdy Neximago nie sprzeciwi się tym warunkom w sposób przewidziany u Klienta.
 5. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta uniemożliwia korzystanie z Usług oraz ze Strony internetowej, w tym w szczególności kontakt z Neximago i wystawienie faktury VAT.
 6. Regulamin dostępny jest poprzez udostępnienie go na Stronie internetowej pod adresem: https://pralkomat24.pl/regulamin, skąd można go pobrać w formie pliku pdf.
 7. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), jak również przepisy ustawę tę zmieniające albo zastępujące.
 8. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie aktualnej wersji Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie rozpoczęcia przez Klienta korzystania z Usług.
 9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 10. Postanowienia Regulaminu i Umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Kodeksu cywilnego lub Ustawy nie wiążą Konsumenta, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia Regulaminu i Umów mniej Korzystne dla Przedsiębiorcy o niektórych cechach konsumenta niż postanowienia Kodeksu cywilnego lub ustawy nie wiążą Przedsiębiorcy o niektórych cechach konsumenta, a w ich miejsce stosuje się przepisu Kodeksu cywilnego, Ustawy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§2. Zasady korzystania z Urządzeń i odpowiedzialność Stron

 1. Przebywając w obszarach, w których znajdują się Urządzenia, Klient automatycznie wyraża zgodę na monitoring wizyjny zamontowany na Urządzeniach.
 2. Klient korzysta z Usług na własną odpowiedzialność, w tym sam decyduje o doborze konkretnej Usługi i opcji, w tym wielkości Urządzenia, temperatury prania, użyciu detergentów, w tym płynu do zmiękczania tkanin lub innych.
 3. Neximago nie gwarantuje całkowitego usunięcia zabrudzeń z przedmiotów oraz nie odpowiada za ich przebarwienia powstałe podczas realizacji Usługi.
 4. Neximago nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe wskutek błędnej informacji o sposobie prania lub suszenia zamieszczonych przez producenta na przedmiocie,
  2. szkody w postaci odklejenie się materiału od warstwy usztywniającej, flizeliny, poduszek naramiennych, uszkodzenia suwaków, guzików lub inne tego typu,
  3. szkody powstałe w wyniku wad ukrytych i nieodpowiedniej jakości materiałów, z których wykonane są przedmioty, w tym wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, drukowanych napisów lub obrazków, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad,
  4. zaginięcie lub zniszczenie przedmiotów z winy Klienta, który nie dopilnował czasu prania lub suszenia (istnieje możliwość, że gdy przedmioty po skończonej Usłudze nie zostaną odebrane, inny Klient może je wyjąć i rozpocząć korzystanie z Usług),
  5. przedmioty pozostawione w bębnach Urządzeń, które nie zostały odebrane przez Klientów, ulegają likwidacji lub przekazaniu na cele charytatywne.
 5. W Urządzeniach zabrania się prania i suszenia przedmiotów w postaci odzieży zabrudzonej smarami, olejami lub innymi substancjami o charakterze klejów, spoiw i innych oraz przedmiotów z elementami metalowymi lub ostrymi mogącymi uszkodzić Urządzenie, w tym plecaków ze stelażami.
 6. Wszelkie nieprawidłowości, w tym w zakresie funkcjonowania Urządzeń, należy niezwłocznie zgłaszać Neximago.

§3. Instrukcja obsługi Urządzeń

 1. Urządzenia są czynne 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu (24h/7).
 2. Urządzenia są w pełni samoobsługowe.
 3. Urządzenia automatycznie dozują hipoalergiczne środki piorące oraz zmiękczające, których koszt zawarty jest w cenie usługi.
 4. Obsługa Urządzeń odbywa się za pomocą ekranów dotykowych (wyświetlaczy), na których wyświetlają się stosowne komunikaty (instrukcje) oraz pojawiają się informacje głosowe, które, po kolei, przeprowadzą Klienta przez wszystkie dostępne Usługi i opcje.
 5. Zarówno komunikaty (instrukcje) oraz informacje głosowe, o których mowa w punkcie poprzedzającym, dostępne są w kilku językach, tj. w języku polskim, czeskim, niemieckim, angielskim, ukraińskim i hiszpańskim. Wyboru konkretnego języka dokonuje się poprzez wybór odpowiedniej opcji na ekranach dotykowych Urządzeń.
 6. Wyboru danej Usługi lub opcji należy kliknąć w odpowiedni przycisk, który wyświetli się na ekranie dotykowym.
 7. Na ekranie dotykowym, pojawi się możliwość wyboru Usługi PRANIE lub SUSZENIE, w zależności od zapotrzebowania Klienta.
 8. W następnej kolejności, na ekranie dotykowym, pojawi się możliwość wyboru opcji wielkości Urządzenia MAŁA 8 kg lub DUŻA 18 kg.
 9. Dalej, na ekranie dotykowym pojawi się możliwość wyboru Usługi ODŚWIEŻANIE, która umożliwia odświeżenie bębna Urządzenia przed włożeniem przez Klienta prania. Usługa odświeżania bębna Urządzenia trwa kilka minut. Po wybraniu Usługi odświeżania bębna Urządzenia nie ma możliwości zatrzymania realizacji tej Usługi
 10. Kolejno, na ekranie dotykowym pojawi się możliwość wyboru opcji temperatury prania.
 11. W dalszej kolejności, na ekranie dotykowym pojawi się możliwość wyboru opcji użycia płynu do zmiękczania tkanin.
 12. Jeśli Klient chce otrzymać powiadomienie o zakończeniu Usługi prania lub suszenia, w formie wiadomości tekstowej (sms), na 10 minut przed końcem realizacji tej Usługi, w następnej kolejności, na ekranie dotykowym należy kliknąć w przycisk WYŚLIJ SMS NA 10 MINUT PRZED KOŃCEM PRANIA/SUSZENIA oraz wpisać numer telefonu (bez numeru kierunkowego), na który powiadomienie to ma zostać wysłane.
 13. Dalej, na ekranie dotykowym pojawi się możliwość wyboru opcji formy płatności. Urządzenie obsługuje wszystkie formy płatności, tj. gotówka, karty płatnicze/kredytowe, Apple Pay i Google Pay.
 14. Następnie, należy opłacić Usługę w wybranej, zgodnie z punktem poprzedzającym, formie, w walucie polskiej (polski złoty).
 15. Jeśli Klient chce otrzymać potwierdzenie transakcji, będące podstawą do wystawienia przez Neximago faktury VAT, na tym etapie, na ekranie dotykowym należy kliknąć w przycisk OTRZYMAJ POTWIERDZENIE TRANSAKCJI oraz wpisać adres e-mail, na który potwierdzenie to ma zostać wysłane. Potwierdzenie transakcji dostępne jest wyłącznie w formie elektronicznej (wiadomość e-mail).
 16. Na kolejnym etapie, należy włożyć pranie do bębna wybranego Urządzenia, po uprzednim upewnieniami się, że kieszenie przedmiotów są puste, a następnie kliknąć przycisk START, znajdujący się powyżej bębna wybranego Urządzenia. Po kliknięciu w przycisk start nie ma możliwości zatrzymania realizacji Usługi prania lub suszenia.
 17. Usługa prania trwa 30-40 minut, z kolei usługa suszenia, w zależności od wybranej opcji, trwa 15-30 minut albo 45 minut.

§4. Cennik usług

  1. Ceny za wykonanie Usługi zostały przedstawione w tabeli poniżej.
UrządzenieUsługaCena
pralka 8 kgpranie35,00 zł
pralka 8 kgpranie z płynem zmiękczającym40,00 zł
pralka 18 kgpranie50,00 zł
pralka 18 kgpranie z płynem zmiękczającym60,00 zł
suszarka 18 kgsuszenie15,00 zł za 15 minut
30,00 zł za 30 minut
45,00 zł za 45 minut
 1. Ceny, o których mowa w punkcie poprzedzającym, zostały podane jako brutto, tj. uwzględniające obowiązujący podatek od towarów i usług.

§5. Faktura VAT

 1. Za każdą usługę Klient może otrzymać od Neximago fakturę VAT.
 2. Wyłączną podstawą do wystawienia faktury VAT jest potwierdzenie transakcji, o którym mowa w §4 pkt 15 Regulaminu.
 3. W celu otrzymania faktury VAT należy wypełnić i wysłać formularz faktury VAT dostępny na Stronie internetowej pod adresem: https://pralkomat24.pl/#faktura.
 4. W ramach formularza faktury VAT, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, należy:
  1. podać dane w postaci: imienia, nazwiska lub nazwy, adres, numer nip, adres e-mail, numer telefonu i datę wykonania usługi,
  2. załączyć potwierdzenie transakcji, o którym mowa w §4 pkt 15 Regulaminu, w formie printscreen’a (zrzutu ekranu) wiadomości elektronicznej (e-mail), w pliku jpg/jpeg lub png, o pojemności od 0,5 mb do 5 mb, poprzez kliknięcie przycisku Wybierz plik,
  3. zaakceptować politykę prywatności, poprzez zaznaczenie checkbox’a o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności,
  4. zaakceptować Regulamin, poprzez zaznaczenie checkbox’a o treści: Zapoznałem się i akceptuje treść regulaminu,
  5. kliknąć w przycisk Wyślij.
 5. Faktury VAT są wystawiane przez Neximago każdorazowo do 7-go dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowe, po miesiącu kalendarzowym, w którym dana usługa została wykonana.
 6. Faktury VAT są wysyłane przez Neximago do Klientów wyłącznie w formie elektronicznej, jako załącznik, na podany przez Klientów, w formularzu faktury VAT, adres e-mail.

§6. Kontakt z Neximago

 1. Klient może skontaktować się z Neximago pod numerem telefonu: +48 (32) 35 59 111/112 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient) lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@neximago.com.
 2. W celu kontakt z Neximago, Klient może skorzystać również z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej pod adresem: https://pralkomat24.pl/#kontakt.
 3. W ramach formularza kontaktowego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, należy:
  1. podać dane w postaci: adres e-mail i numer telefonu,
  2. wpisać temat wiadomości oraz treść wiadomości,
  3. podać dane w postaci: imienia, nazwiska lub nazwy, adres, numer nip, adres e-mail, numer telefonu i datę wykonania usługi,
  4. zaakceptować politykę prywatności, poprzez zaznaczenie checkbox’a o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności,
  5. zaakceptować Regulamin, poprzez zaznaczenie checkbox’a o treści: Zapoznałem się i akceptuje treść regulaminu,
  6. kliknąć w przycisk Wyślij.
 4. Neximago odpowiada na wysłane wiadomości w dni robocze, możliwie najszybciej, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

§7. Lokalizacja Urządzeń

 1. Lokalizacje dostępnych Urządzeń, tj. adresy, pod którymi są one dostępne, Klient może sprawdzić na Stronie internetowej pod adresem: https://pralkomat24.pl/#lokalizacje, w ramach formularza lokalizacji.
 2. W ramach formularza lokalizacji, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, należy:
  1. wpisać, jako Lokalizację, interesujący adres (miejscowość, opcjonalnie wraz z ulicą),
  2. wybrać, jako W promieniu, odległość od adresu, o którym mowa w podpunkcie poprzedzającym, po kliknięciu w czarną strzałkę w dół, przy czym dostępne, po kliknięciu w czarną strzałkę w dół, odległości to: 2, 5, 10, 25, 30, 40, 50, 100, 200 km,
  3. wybrać, jako Ilość wyników, tj. wyświetleń danych lokalizacji Urządzeń, po kliknięciu w czarną strzałkę w dół, przy czym dostępne ilości wyników to: 5, 10, 25, 50, 75, 100,
  4. kliknąć w przycisk WYSZUKAJ.
 3. Pod formularzem lokalizacji po:
  1. lewej stronie wyświetlą się, zgodne z wybranymi przez Klienta parametrami:
   1. opisy lokalizacji poszczególnych Urządzeń,
   2. informacje o odległości poszczególnych Urządzeń od wybranego przez Klienta adresu,
   3. linki przekierowujące do strony internetowej https://www.google.com/maps, przy czym, w celu przekierowania, należy kliknąć w przycisk Wyznacz trasę,
  2. prawej stronie wyświetli się interaktywna mapka, na której zaznaczone zostaną, zgodnie z wybranymi przez Klienta parametrami, lokalizacje Urządzeń, przy czym po kliknięciu w daną lokalizację wyświetli się:
   1. jej opis,
   2. link przekierowujący do strony internetowej https://www.google.com/maps, przy czym,
    w celu przekierowania, należy kliknąć w przycisk Wyznacz trasę,
   3. link umożliwiający podgląd lokalizacji, przy czym w celu uzyskania tego podglądu należy kliknąć w przycisk Widok ulicy.

§8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania i ochrony przez Neximago danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, korzystających z usług Neximago i/lub korzystających ze Strony internetowej, w tym w ramach formularza faktury VAT i/lub formularza kontaktowego, uregulowane zostały w polityce prywatności.
 2. Poza przypadkami, kiedy wymagają tego bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Klienta danych osobowych, w tym w ramach formularza faktury VAT i formularza kontaktowego, jest dobrowolne, jednakże odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości wystawienia przez nas faktury VAT i kontaktowania się z Państwem.
 3. Polityka prywatności dostępna jest na Stronie internetowej pod adresem: https://pralkomat24.pl/ polityka-prywatnosci/, skąd można ją pobrać w formie pliku pdf.

§9. Polityka plików cookies

 1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Strony internetowej, Neximago korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniach końcowych Klientów, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies).
 2. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, żeby nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.
 3. Nieakceptowanie przez Klienta plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej.
 4. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na jego urządzeniach końcowych, oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na zapisywanie plików cookies na tych urządzeniach.
 5. Polityka plików cookies dostępna jest na Stronie internetowej pod adresem: https://pralkomat24.pl/ciasteczka/, skąd można ją pobrać w formie pliku pdf.

§10. Zmiany Regulaminu

 1. W stosunku do Umów zawartych z Konsumentami lub Przedsiębiorcami o niektórych cechach konsumentów, Neximago zastrzega sobie prawo do dokonania zmian lub uzupełniania Regulaminu powodującej zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy z ważnych przyczyn, a to w szczególności:
  1. zmian w przedmiocie prowadzonej przez Neximago działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),
  2. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Neximago,
  3. inflacji,
  4. zmian cen minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  5. zmian cen hipoalergicznych środków piorących lub zmiękczających lub innych towarów lub usług wpływających na koszty realizacji przez Neximago Umów,
  6. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Strony internetowej lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w jej ramach,
  7. poprawy przez Neximago bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,
  8. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu,
  9. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  odpowiednio do tych przyczyn lub skutków zmian.

 2. W pozostałych przypadkach, tj. w przypadku Umów zawartych z Klientami niebędącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami o niektórych cechach konsumentów oraz w przypadku zmiany lub uzupełnienia Regulaminu niepowodującej zmian istotnych postanowień zawartych przez Neximago Umów, Neximago zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny.
 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane przez Neximago na Stronie internetowej pod adresem: https://pralkomat24.pl/regulamin, z podaną datą publikacji i obowiązywać będą pomiędzy Stronami od dnia ich ogłoszenia, pod warunkiem niezgłoszenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o niektórych cechach konsumenta, w terminie 5 Dni roboczych od daty ogłoszenia, sprzeciwu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, do czasu dokonania przez Strony indywidualnych ustaleń w zakresie zakwestionowanych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o niektórych cechach konsumenta zmian lub uzupełnień, wiążące dla Stron będą postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzemieniu.
 4. Zmiany lub uzupełnienia Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte Umowy.
 5. Sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych błędów, nie stanowią zmiany Regulaminu i mogą być wprowadzane w każdym czasie.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Neximago dokłada wszelkich starań, żeby Strona internetowa, działała na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia jej dostępności w przypadku konieczności przeprowadzenia jej konserwacji lub przeglądu lub też w związku z koniecznością jej modernizacji lub rozbudowy.
 2. Regulamin, jak i wszystkie Umowy, podlegają prawu polskiemu (tak materialnemu, jak i procesowemu). Jeżeli Umowa zawiera jakiś element międzynarodowy (zagraniczny), wszelkie relacje pomiędzy Stronami będą regulowane przez prawo polskie, zarówno materialne jak i procesowe, na co, poprzez akceptację Regulaminu, Klient wyraża zgodę.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy i innych powszechnie obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa.
 4. Językiem obowiązującym w kontaktach między Stronami jest język polski i wszelkie informacje i korespondencja są wiążące wyłącznie w wersji polskojęzycznej.
 5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności między treścią Regulaminu, Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Neximago dokumentu, pierwszeństwo ma treść Umowy i/lub tego dokumentu.
 6. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów, będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach lub Sąd Okręgowy w Katowicach – w zależności od wartości przedmiotu sporu. Konsument i Przedsiębiorca o niektórych cechach konsumenta ma prawo do wytoczenia powództwa przeciwko Neximago według postanowień wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, jak również przed sąd właściwy dla miejsca swojego zamieszkania.
 7. Jeżeli poszczególne postanowienie Regulaminu lub Umowy okazałyby się nieważne lub nieskuteczne lub Regulamin lub Umowa zawierać będzie lukę, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych ich postanowień, zaś postanowienie nieważne lub nieskuteczne, zostanie zastąpione postanowieniem najbliżej oddającym sens gospodarczy postanowienia nieważnego lub nieskutecznego. W sprawach z udziałem Konsumentów i Przedsiębiorców o niektórych cechach konsumentów, w zakresie postanowień stanowiących klauzule abuzywne, stosuje się art. 3851 § 2 Kodeksu cywilnego.
 8. Niewykonywanie lub opóźnienie w wykonaniu jednokrotne lub wielokrotne przez Neximago z jakichkolwiek uprawnień wynikających z Regulaminu lub Umów lub wykonywanie ich w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub Umów (na korzyść Klienta) lub przyjęcie na siebie jednorazowo lub kilkakrotnie jakiegoś obowiązku niewynikającego z Regulaminu lub Umów, nie powoduje zrzeczenia się tych uprawnień przez Neximago lub też przyjęcia na siebie obowiązków z nich niewynikających.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca o niektórych cechach konsumenta może zwrócić się do Neximago o indywidualne uzgodnienie poszczególnych postanowień Regulaminu. W razie odmowy ze strony Neximago, skorzystanie z usług Neximago i ze Strony internetowej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o niektórych cechach konsumenta jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez nich Regulaminu w brzmieniu indywidualnie nieuzgodnionym.
 10. Jakiekolwiek wierzytelności Klienta wobec Neximago z jakiegokolwiek tytułu nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek czynności prawnych, w szczególności cesji, bez uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Neximago.
 11. Tytuły paragrafów są zamieszczone wyłącznie dla łatwiejszego poruszania się w Regulaminie i nie mają wpływu na interpretację postanowień Regulaminu.

Data publikacji: 10.07.2024 r.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Визначення:
  1. Політика – цей документ (політика конфіденційності), у якому визначені правила обробки та захисту персональних даних, а також типи файлів cookies, які використовуються компанією ADO, спосіб та мета їхньої обробки,
  2. Компанія ADO – Neximago Sp. z o.o., зареєстрована за адресою: м. Катовіце, 40-203, вул. Роздзєньскєго, 188b, ІПН [NIP]: 6760077750, Номер у Реєстрі народного господарства [REGON]: 350026824, зареєстрована у Реєстрі суб’єктів господарської діяльності, який веде Районний суд Катовіце-Схід у Катовіце, VIII Господарський відділ Національного судового реєстру [KRS] за номером 0000142458, зі статутним капіталом 1 000 000,00 PLN, тел.: 32 35 59 110, e-mail.: kontakt(at)pralkomat24.pl, факс: 32 3559113; компанія ADO є розпорядником даних згідно із ЗРЗД та законом «Про захист персональних даних»,
  3. Суб’єкт даних – фізична особа, яка використовує веб-сайт pralkomat24.pl, а також звертається до компанії ADO, зокрема, через контактну форму, доступну на веб-сайті pralkomat24.pl, у тому числі з метою запиту про продукти чи послуги, оформлення замовлення, укладання договору, подання заявок, скарг, інших листів, для підписки на розсилку, а також особа, з якою компанія ADO контактує щодо подання пропозицій, відповіді на запити, обробки заявок, скарг та інших листів,
  4. Веб-сайт pralkomat24.pl – веб-сайт, який адмініструється компанією ADO за адресою pralkomat24.pl
  5. Дані – будь-яка інформація, що стосується суб’єкта даних, яка дозволяє його пряму чи опосередковану ідентифікацію, зокрема, ім’я та прізвище, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор або один чи декілька конкретних факторів, що визначають його фізичну, фізіологічну, розумову, економічну, культурну чи соціальну ідентичність. Чинником, який відрізняє дані від іншої інформації про суб’єктів даних, є відсутність анонімності – інформація є особистою доти, доки за її допомогою можна ідентифікувати суб’єкт даних,
  6. ЗРЗД – розпорядження Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2016/679 «Про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС» (Загальний регламент про захист даних) від 27.04.2016 року (Офіційний вісник ЄС L № 119 стр. 1 зі змінами та доповненнями),
  7. Закон – закон «Про захист персональних даних» від 10 травня 2018 р. (Вісник законів за 2019 р., поз. 1781 зі змінами).
 2. Обробка даних у рамках цієї Політики означає операцію або кілька операцій, що виконуються з персональними даними або базами даних автоматизованим або неавтоматизованим способом, наприклад збір, запис, упорядкування, зберігання, адаптація або зміна, завантаження, перегляд.
 3. Компанія ADO заявляє, що персональні дані обробляються відповідно до положень ЗРЗД та закону «Про захист персональних даних», положень, що змінюють або замінюють ці акти, виконавчих положень, та всіх інших загальноприйнятих законів.
 4. Компанія ADO призначив інспектора даних, з яким можна зв’язатися письмово за адресою головного офісу ADO або електронною поштою: kontakt(at)pralkomat24.pl або за телефоном +48 32 35 59 110.

ЦІЛІ ТА ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Використання суб’єктами даних, у тому числі тими, хто відвідує веб-сайт pralkomat24.pl, які зв’язується з компанією ADO, зокрема, для отримання інформації про продукти чи послуги, для розміщення замовлення, укладення договору, подання заявки, скарги, інших листів, підписання на розсилку, а також тими, з ким ADO зв’язується щодо подання пропозицій, відповідей на запити суб’єктів даних, для обробки заявок, скарг та інших листів, надісланих ними, означає їхнє усвідомлення того, що їхні персональні дані можуть оброблятися для таких цілей і на таких підставах:
  1. надання відповіді на запити суб’єктів даних, зокрема, на запити, надіслані через контактну форму, доступну на веб-сайті pralkomat24.pl, і збереження даних у файлах cookies, збір даних із веб-сайту pralkomat24.pl і мобільних додатків – на основі згоди суб’єктів даних,
  2. вжиття заходів на вимогу суб’єктів даних перед укладенням договорів та з метою їхнього виконання, зокрема:
   1. надання можливості контакту з компанією ADO, в тому числі з метою запиту про товари чи послуги, для розміщення замовлення, укладення договору, подання заявок, скарг, інших листів,
   2. надання послуг в електронному вигляді через веб-сайт pralkomat24.pl, включаючи можливість використання контактних форм, доступних на веб-сайті pralkomat24.pl,
   3. ефективна робота та функціонування веб-сайту pralkomat24.pl та забезпечення безпеки його використання,
   4. виконання укладених договорів,
   5. розрахунки за транзакціями, включаючи виставлення рахунків-фактур, документів про продаж та інших бухгалтерських документів,
   6. зміни, доповнення, припинення або розірвання договорів,
   7. підписка на розсилку,
   8. комунікація ADO із суб’єктами даних, зокрема, з метою подання пропозицій, відповідей на їхні запити, розгляду їхніх заяв, скарг та інших листів,
  3. виконання юридичних зобов’язань, покладених на ADO, зокрема, бухгалтерських, податкових, фінансових та архівних зобов’язань,
  4. що виникають із законних інтересів ADO або третіх сторін, зазначених у Політиці, зокрема з метою:
   1. встановлення, висунення або захисту від претензій ADO (докази),
   2. захисту від претензій суб’єктів даних (докази) або від спроб шахрайства,
   3. перевірки платежів,
   4. прямого маркетингу власних послуг ADO, зокрема, їхнього підбору відповідно до потреб, тобто профілювання,
   5. непрямого маркетингу послуг третіх сторін, які співпрацюють з ADO, наприклад, у формі купонів на знижку, включаючи їхній підбір відповідно до потреб, тобто профілювання,
   6. комерційного співробітництва в широкому розумінні,
   7. опитування задоволеності суб’єктів даних, визначення якості обслуговування,
   8. аналізу, статистики і управління, включно з внутрішньою звітністю і управлінським, статистичним і дослідницьким аналізом, спрямованим на розвиток послуг, що надаються ADO,
   9. проведення внутрішніх аудитів та перевірок,
   10. запровадження механізмів контролю бізнесу,
  5. поглинання, злиття, поділ і трансформація.

ОБСЯГ ДАНИХ

 1. Оброблятися можуть такі дані: ім’я та прізвища, стать, дата народження, назва компанії, ідентифікаційні номери (наприклад, PESEL, NIP, REGON та інші номери у відповідних реєстрах іноземних суб’єктів), адреса електронної пошти, номер телефону, номер факсу, службова адреса, адреса проживання, адреса для листування (вулиця, номер будинку, номер квартири, місто та поштовий індекс), дані про фінансові операції (номер рахунку, кредитної або платіжної картки, інші унікальні ідентифікатори), дані про місцезнаходження, інтернет-ідентифікатор (IP-адреса), тип веб-браузера, пристрої і систем, які використовує суб’єкт даних, веб-сайти, на які цей суб’єктами даних заходить, і дії, які він там здійснює, вміст файлів cookies та інші дані, добровільно надані суб’єктом даних під час контактування з ADO, зокрема, через веб-сайт pralkomat24.pl, у т.ч. через контактні форми, доступні на веб-сайті pralkomat24.pl.

ДОБРОВІЛЬНІСТЬ НАДАННЯ ДАНИХ

 1. Окрім випадків, коли це вимагається обов’язковим і застосовним законодавством, надання даних суб’єктом даних є добровільним, однак відмова прирівнюється до неможливості використання веб-сайту pralkomat24.pl, контакту з компанією ADO, у тому числі для подачі запиту про продукти або послуги, розміщення замовлення, укладення договору, подання заявок, скарг, інших листів, використання контактних форм, доступних на веб-сайті pralkomat24.pl, підписки на розсилку, а також контакту з ADO для подання пропозицій, відповідей на запити суб’єктів даних, розгляду їхніх запитів, скарг та інших листів.
 2. У разі надання суб’єктом даних запиту на видалення даних, надання електронних послуг, у т.ч. відповіді на запити, не виконуватимуться, а стосовно вже укладеного, але ще не виконаного договору, результат буде аналогічним, як у випадку розірвання договору (ніби він не був укладений, і сторони зобов’язані повернути одна одній все, що передали одна одній; у цьому випадку суб’єкт даних зобов’язаний покрити витрати, понесені ADO у зв’язку з укладенням чи виконанням договору).
 3. Суб’єкт даних, надаючи відповідну згоду як частину контактної форми, доступної на веб-сайті pralkomat24.pl, дає згоду на отримання комерційної інформації за допомогою засобів електронного зв’язку. Суб’єкт даних має право в будь-який час відкликати відповідну згоду. Реалізація права на відкликання згоди на отримання комерційної інформації, зазначеної в цьому пункті, здійснюється шляхом відправлення відповідного запиту із вказанням імені та прізвища суб’єкта даних електронною поштою на адресу kontakt(at)pralkomat24.pl

ОДЕРЖУВАЧІ ДАНИХ

 1. Компанія ADO залишає за собою право розкривати персональні дані компетентним органам, зокрема, судам, органи державної влади та місцевого самоврядування, органам підготовчого провадження, органам виконавчої влади та іншим органам правового захисту, бюро економічної інформації, покупцям дебіторської заборгованості, суб’єктам, які беруть участь у процесах поглинання, що здійснюються за участю ADO, злиття, поділу, трансформації суб’єктів підприємницької діяльності, на основі відповідної правової підстави, згідно з чинним законодавством.
 2. Компанія ADO залишає за собою право доручати обробку даних своїм співробітникам, організаціям, що належать до тієї ж фінансової групи, що й ADO, третім сторонам, які надають групі послуги, зокрема, у сфері електронних послуг, послуг хостингу, управління веб-сайтом pralkomat24.pl, в тому числі у процесах обслуговування суб’єктів даних, транспорту, зокрема, поштовим операторам, операторам, які здійснюють поштову або кур’єрську діяльність, і які не є поштовими операторами, платіжним операторам, в тому числі банкам і платіжним установам, організаціям, що надають послуги у сфері ІТ, ремонту обладнання, маркетингу, реклами, опитування про продукти та послуги, консультаційних, бухгалтерських, податкових, фінансових послуг, стягнення заборгованості, юридичних послуг, архівування, знищення, зберігання документації, а також у сфері ліквідації збитків, у тому числі виконавцям послуг в рамках врегулювання збитків, в тому числі різним учасникам судових процесів за участю суб’єкта даних та довірених осіб.
 3. ADO залишає за собою право доручати обробку Даних третім особам, які надають суб’єктам даних послуги, необхідні для використання веб-сайту pralkomat24.pl для контакту з ADO, у тому числі для подачі запитів про продукти чи послуги, складення замовлення, укладення договору, подання заявок, скарг, інших листів, використання контактних форм, доступних на веб-сайті pralkomat24.pl, підписки на розсилку, а також тим, з ким ADO зв’язується щодо подання пропозицій, відповідей на запити суб’єктів даних, розгляду їхніх заявок, скарг та інших листів.
 4. Дані можуть оброблятися в Польщі, в державах-членах Європейського Союзу (надалі ЄС), в країнах, які підписали Угоду про Європейський економічний простір (надалі ЄЕЗ). Дані також можуть оброблятися за межами країн ЄЕЗ, у тому числі міжнародними організаціями, шляхом їхньої передачі ADO, але лише тоді, коли це необхідно для досягнення цілей, викладених у пункті 5) Політики, а передача та обробка даних за межами ЄЕЗ забезпечується належним рівнем захисту, що відповідає принципам, передбаченим ЗРЗД. Компанія ADO повідомляє суб’єкта даних про намір передати дані за межі ЄЕЗ на етапі їхнього збору.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

 1. Дані зберігаються:
  1. до моменту відкликання суб’єктом даних згоди на обробку – у випадку, якщо обробка здійснюється на основі наданої згоди,
  2. до моменту внесення суб’єктом даних заперечення – у випадку, якщо обробка здійснюється з метою реалізації законних інтересів ADO, якщо тільки ADO не зможе відмовити у цьому з причин, зазначених у пункті 17) Політики, у цьому випадку дані обробляються до закінчення (терміну позовної давності) прав, вимог або зобов’язань ADO та суб’єкта даних,
  3. до закінчення терміну дії зобов’язань, що випливають з договорів, і претензій щодо їхнього виконання – якщо обробка даних здійснюється для виконання договору або вчинення дій на запит суб’єктів даних до укладення договору,
  4. до закінчення терміну дії зобов’язань ADO, що випливають із положень чинного законодавства,
  5. до закінчення терміну дії, включно з терміном позовної давності, права, претензії чи зобов’язань ADO та суб’єктів даних – якщо обробка здійснюється для цілей, що випливають із законних інтересів ADO.
 2. Після закінчення терміну зберігання дані будуть видалені або знеособлені.

ДЖЕРЕЛА ДАНИХ:

 1. Джерелом даних є інформація, отримана:
  1. безпосередньо від суб’єктів даних, у тому числі через веб-сайт pralkomat24.pl, а також внаслідок його звертання до ADO при подачі запитів про продукти чи послуги, розміщення замовлення, укладення договору, подання заявок, скарг, інших листів, підписки на розсилку,
  2. опосередковано від третіх осіб:
   1. від державних органів, з публічних реєстрів та інших загальнодоступних джерел – стосується таких даних, як імена та прізвища, стать, дати народження, ідентифікаційні номери (напр., PESEL, NIP, REGON та інші номери у відповідних реєстрах іноземних суб’єктів), адреса електронної пошти, номер телефону, номер факсу, службова адреса, адреси проживання, адреса для листування (вулиця, номер будинку, номер квартири, місто та поштовий індекс), адреси веб-сайтів, платіжні організації – стосується таких даних, як ім’я та прізвище, стать, адреса електронної пошти, дані про фінансові операції (номери банківських рахунків, номери кредитних або платіжних карток, інші унікальні ідентифікатори),
   2. суб’єкти, що обслуговують платежі – стосується таких Даних, як імена та прізвища, стать, адреси електронної пошти, дані про фінансові операції (номери банківських рахунків, номери кредитних або платіжних карток, інші унікальні ідентифікатори),
   3. інтернет-провайдерів – стосується таких даних як місцезнаходження, інтернет-ідентифікатори (IP-адреси), типи веб-браузерів, пристрої і системи, які використовує суб’єкт даних, веб-сайти, на які суб’єкт даних входить, і дії, здійснені на них, файли cookies.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ДАНИХ

 1. Суб’єкти даних мають право вимагати від компанії ADO:
  1. надати доступ до даних і надсилати копії усіх даних та інформацію про обробку даних,
  2. виправити дані, вказавши, які дані неправильні або застарілі,
  3. видалити дані, причому розпорядник даних має право відмовити в такому видаленні у випадках, передачених чинним законодавством,
  4. передати дані шляхом підготовки та передачі зазначених розпорядником даних іншому розпоряднику або суб’єкту даних у структурованому, широко використовуваному машинозчитуваному форматі,
  5. обмежити обробку даних.
 2. Суб’єкти даних також мають право в будь-який час заперечити проти обробки даних на основі законних інтересів компанії ADO, зокрема, проти профілювання на цій основі, з причин, пов’язаних з їхньою особливою ситуацією. Заперечення проти обробки є обов’язковим для виконання компанією ADO, якщо вона не вкаже дійсної, юридично обґрунтованої підстави для обробки, що переважає інтереси, права та свободи суб’єктів даних або підстав для встановлення/подання претензії чи захисту від претензій
 3. Якщо дані обробляються для цілей прямого маркетингу компанії ADO, суб’єкти даних мають право в будь-який час заперечити проти обробки таких даних для цілей такого маркетингу, включаючи профілювання, у тій мірі, в якій обробка пов’язана з таким прямим маркетингом. Заперечення є обов’язковим для виконання компанією ADO. Суб’єкт даних не повинен обґрунтовувати своє заперечення.
 4. У разі обробки даних компанією ADO на підставі згоди суб’єктів даних, згода може бути відкликана в будь-який час, і це відкликання не впливає на законність обробки, яка була здійснена на основі згоди до її відкликання (відкликання поширюється тільки на майбутнє).
 5. Суб’єкти даних реалізують права, зазначені в розділі «Права та обов’язки суб’єктів даних», зокрема, письмово на адресу головного офісу ADO або електронною поштою: kontakt(at)pralkomat24.pl або за телефоном 48 32 35 59 110.
 6. JЯкщо суб’єкти даних подають на веб-сайті pralkomat24.pl у процесі спілкування з ADO (запити про продукти чи послуги, замовлення, договори, заявки, скарги, інші листи у відповідь на пропозиції, подані ADO) будь-які дані інших осіб, вони можуть робити це лише за умови, що вони не порушують чинне законодавство та особисті права суб’єктів даних.
 7. Суб’єкт даних має право використовувати дані та контент, надані іншими особами на веб-сайті pralkomat24.pl під час і у зв’язку з використанням веб-сайту pralkomat24.pl та за згодою цих суб’єктів даних у спосіб, який відповідає чинному законодавству, якщо тільки він отримує згоду цих суб’єктів даних на обробку їхніх даних та контенту в обсязі та з метою, передбаченими Політикою, що виходить за межі використання веб-сайту pralkomat24.pl.
 8. Суб’єкти даних також мають право подати скаргу до наглядового органу, зокрема в державі-члені ЄС, де вони постійно проживають, працюють чи місці ймовірного порушення, якщо вони вважають, що обробка даних порушує положення ЗРЗД, закону «Про захист персональних даних» або інших положень чинного законодавства. Наглядовим органом у Республіці Польща є голова Управління з захисту персональних даних, адреса: вул. Ставкі, 2, 00-193, м. Варшава. До скарги необхідно додати повний опис інциденту.

ПРОФІЛЮВАННЯ

 1. Дані також оброблятимуться в автоматизований спосіб, включно з профілюванням, для якого необхідна інформація про дії, що здійснюються суб’єктами даних на веб-сайті pralkomat24.pl під час комунікації з компанією ADO, у тому числі для подачі запиту про продукти чи послуги, розміщення замовлення, укладення договору, подання заявок, скарг, інших листів, використання контактних форм, доступних на веб-сайті pralkomat24.pl, підписки на розсилку, а також соціально-демографічні дані, щоб адаптувати маркетингову інформацію до індивідуальних потреб суб’єктів даних.

БЕЗПЕКА ДАНИХ

 1. Компанія ADO використовує технічні та організаційні заходи для захисту даних від випадкових або навмисних маніпуляцій, а також від втрати, знищення або доступу неавторизованих осіб. При отриманні та обробці даних інформація передається в зашифрованому вигляді для запобігання неправомірному використанню її сторонніми особами. Заходи безпеки, які використовує ADO, постійно змінюються та адаптуються до розвитку технологій.
 2. Щоб забезпечити високий рівень безпеки даних суб’єктів даних, ADO застосовує заходи, що забезпечують:
  1. можливість забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності та стійкості систем та обробки даних,
  2. швидке відновлення доступності даних і доступ до них у разі фізичного або технічного інциденту,
  3. регулярне тестування, вимірювання та оцінку ефективності технічних чи організаційних заходів для забезпечення безпеки обробки даних.

ФАЙЛИ COOKIES

 1. Файли cookies – це невеликі текстові файли, які зберігаються інтернет-браузерами на кінцевих пристроях суб’єктів даних, з яких вони відвідали веб-сайт pralkomat24.pl. Вони містять комп’ютерні дані, такі як назва веб-сайту pralkomat24.pl, час їхнього зберігання на кінцевому пристрої суб’єктів даних, збережені параметри, статистичні дані та унікальний номер. Ці файли передаються на сервер pralkomat24.pl через веб-браузер, встановлений на кінцевому пристрої суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl.
 2. Файли cookies дозволяють ідентифікувати веб-браузери, для оптимізації контенту, який пропонує веб-сайт pralkomat24.pl, і спростити його використання. Дані не використовуються для особистої ідентифікації суб’єктів даних, які відвідували веб-сайт pralkomat24.pl.
 3. Компанія ADO – оператор, який розміщує файли cookies на кінцевих пристроях користувачів веб-сайту pralkomat24.pl і має доступ до них.
 4. З моменту з’єднання із веб-сайтом pralkomat24.pl компанія ADO отримує дані про місцезнаходження, інтернет-ідентифікатори (IP-адреси), типи веб-браузерів, пристрої та системи, які використовуються суб’єктами даних, які відвідали веб-сайт pralkomat24.pl, веб-сайти, які відвідують суб’єкти даних, та дії, які вони здійснюють на них, а також вміст файлів cookies та час їхнього перебування на веб-сайті pralkomat24.pl.
 5. Дані, зібрані автоматично за допомогою файлів cookies, можуть збиратися лише з метою виконання певних функцій для суб’єктів даних, які відвідали веб-сайт pralkomat24.pl. Такі дані зашифровані, щоб запобігти доступу до них неавторизованих осіб.
 6. Файли cookies використовуються компанією ADO для таких цілей:
  1. підтримка належного технічного стану та безперервності сесії зв’язку між веб-сайтом pralkomat24.pl і кінцевими пристроями суб’єктів даних, які відвідують веб-сайт pralkomat24.pl,
  2. адаптація контенту веб-сайту pralkomat24.pl до вподобань суб’єктів даних, які його використовують, з метою оптимізації використання веб-сайту pralkomat24.pl, зокрема, cookies дозволяють розпізнавати пристрої цих суб’єктів даних і належно відображати підсторінки з урахуванням їхніх індивідуальних потреб,
  3. формування статистики, яка допомагає зрозуміти, як суб’єкти даних використовують веб-сайт pralkomat24.pl, що дозволяє покращити його структуру та вміст; аналіз цієї статистики є анонімним; статистика також використовується для оцінки популярності веб-сайту pralkomat24.pl,
  4. забезпечення безпеки та стабільності роботи веб-сайту pralkomat24.pl,
  5. можливість для суб’єктів даних входити в систему на веб-сайті pralkomat24.pl,
  6. збереження логування суб’єктів даних на кожній наступній підсторінці веб-сайту pralkomat24.pl,
  7. запам’ятовування налаштувань фільтра каталогу продуктів або послуг, встановлених суб’єктами даних, які відвідують веб-сайт pralkomat24.pl,
  8. запам’ятовування кількості продуктів або послуг на сторінці каталогу товарів або послуг на веб-сайті pralkomat24.pl,
  9. запам’ятовування продуктів або послуг, доступних на веб-сайті pralkomat24.pl для порівняння.
 7. У рамках веб-сайту pralkomat24.pl використовуються два основних типи файлів cookies:
  1. “сесійні” (session cookies),
  2. “постійні” (persistent cookies).
 8. “Сесійні” файли cookies – це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl, доки не буде вимкнено веб-сайт pralkomat24.pl або програмне забезпечення (веб-браузер).
 9. “Постійні” файли cookies зберігаються на кінцевому пристрої суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl, протягом часу, зазначеного в налаштуваннях файлів cookies, або доки вони не будуть видалені. Постійні файли cookies встановлюються на кінцевому пристрої суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl лише за їхньою згодою.
 10. Файли cookies можуть бути:
  1. “обов’язковими”», тобто надання можливості використання послуг, доступних на веб-сайті pralkomat24.pl, включаючи автентифікаційні файли cookies, які використовуються для послуг, які вимагають автентифікації на веб-сайті pralkomat24.pl; файли cookies, які використовуються для забезпечення безпеки, зокрема ті, що використовуються для виявлення шахрайства в області автентифікації на веб-сайтах,
  2. “продуктивні”, тобто такі, що забезпечують можливість збору інформації про те, як веб-сайт pralkomat24.pl використовується суб’єктами даних,
  3. “функціональні”, тобто такі, що дозволяють «запам’ятати» налаштування, вибрані суб’єктами даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl, і персоналізувати інтерфейс цих суб’єктів,
  4. “маркетингові”, дозволяють надавати суб’єктам даних, які користуються веб-сайтом pralkomat24.pl, маркетинговий контент, адаптований до їхніх інтересів,
  5. “аналітичні”, призначені для кращого розуміння взаємодії суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl, в аспекті контенту веб-сайту pralkomat24.pl, щоб краще організувати їхнє розташування; збирати дані про спосіб використання веб-сайту pralkomat24.pl суб’єктами даних, тип веб-сайту, з якого ці суб’єкти були перенаправлені, а також кількість відвідувань і час відвідування веб-сайту pralkomat24.pl; вони не реєструють конкретні дані суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl, а призначені для збирання статистичних даних про використання веб-сайту pralkomat24.pl на агрегованому рівні; для цього використовується Google Analytics.
 11. Суб’єкти даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl, можуть у будь-який час самостійно змінити налаштування файлів cookies, вказавши умови їхнього зберігання та отримання файлами cookies доступу до своїх кінцевих пристроїв. Ці зміни можна внести за допомогою налаштувань веб-браузера або за допомогою конфігурації сервісу. Більшість веб-браузерів за замовчуванням налаштовані на збереження файлів cookies на кінцевому пристрої. Зміни налаштувань можуть, зокрема, полягати в блокуванні автоматичної обробки файлів cookies в налаштуваннях веб-браузера або інформуванні про кожне розміщення файлів cookies на кінцевих пристроях суб’єктів даних, які використовують веб-сайт pralkomat24.pl. Детальна інформація про можливості та способи обробки файлів cookies доступна в налаштуваннях веб-браузерів цих суб’єктів даних.
 12. Обмеження використання файлів cookies можуть вплинути на деякі функції, доступні на веб-сайті pralkomat24.pl, включаючи правильне відображення інформації, представленої на веб-сайті pralkomat24.pl.
 13. Суб’єкти даних, які користуються веб-сайтом pralkomat24.pl, можуть у будь-який час самостійно видалити файли cookies за допомогою функцій, доступних у веб-браузері, який вони використовують.
 14. Веб-сайт pralkomat24.pl також використовує сторонні файли cookies, розміщені третіми сторонами, які надають послуги суб’єктам даних, що використовують веб-сайт pralkomat24.pl – це дозволяє персоналізувати маркетингову діяльність та розраховуватися за її результати. Додаткова інформація про ці файли cookies може бути доступна на окремих веб-сайтах цих сторін.
 15. Google Analytics – файли cookies для аналізу веб-сайтів збирають інформацію про те, як суб’єкти даних використовують файли cookies, тип веб-сайтів, з яких вони були перенаправлені, а також кількість відвідувань і час відвідування веб-сайту pralkomat24.pl. Ці файли не реєструють конкретних даних суб’єктів даних, які користуються веб-сайтом pralkomat24.pl, а використовуються для збору статистичної інформації про використання веб-сайту pralkomat24.pl на агрегованому рівні.
 16. Файли cookies соціальних мереж – файли cookies, які зберігаються під час обміну контентом на сайтах соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Google, Pinterest тощо, під час входу через веб-сайти соціальних мереж, таких як Facebook тощо, під час перегляду відео, таких як YouTube, Vimeo тощо.
 17. Рекламні файли cookies – файли cookies, які зберігаються компаніями, що проводять рекламні кампанії за замовленням рекламодавців, що дозволяє обмежити кількість показів реклами в межах кампанії, виводити рекламу відповідно до інтересів суб’єктів даних, які відвідали веб-сайт pralkomat24.pl, та вимірювати ефективність рекламних кампаній.
 18. На веб-сайті pralkomat24.pl використовуються засоби безпеки для захисту даних від втрати, неправильного використання або модифікації.
 19. Файли (cookies), які використовуються веб-сайтом (і інтернет-магазином), можуть бути доступні для партнерів і рекламодавців, які співпрацюють з компанією ADO.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. У питаннях, не охоплених цією Політикою, застосовуються чинні положення законодавства, включаючи ЗРЗД та закон «Про захист персональних даних», а також закони щодо файлів cookies.
 2. Компанія ADO залишає за собою право змінювати або доповнювати Політику в будь-який час, що може призвести до змін важливих положень, з важливих причин, зокрема через:
  1. винесення постанови загального суду або винесення рішення державного органу, що призводить до необхідності змінити Політику,
  2. зміни чинного законодавства,
  3. зміни ринкової ситуації в сфері діяльності, яку здійснює ADO,
  4. покращення компанією ADO безпеки, функціональності або рівня захисту даних,
  5. розширення або покращення функціональності веб-сайту pralkomat24.pl або відмову від певних функцій на веб-сайті pralkomat24.pl,
  6. зміну сфери діяльності компанії ADO (її розширення або згортання),
 3. відповідно до цих причин або наслідків змін. Зміни не можуть позбавляти суб’єктів даних набутих прав і діють у майбутньому, тобто з дати їхнього введення. Суб’єкти даних, які не згодні зі зміною Політики, можуть у будь-який час припинити використання веб-сайту pralkomat24.pl.

Документ опубліковано 18.05.2023

POTWIERDZENIE TRANSAKCJI

——————————————–

Neximago Sp. z o.o.

40-203 Katowice, ul. W. Roździeńskiego 188B,NIP: 6760077750

POS ID (TID): XXXXXXXXXXXXXXXX

——————————————–

Potwierdzenie transakcji Nr:

XXXXXXXXXXXXX

Pralkomat:

XXXXXPL

Data i godzina sprzedaży:

XX.X.XXXX xx:xx

Sposób płatności:

Karta

——————————————–

Usługa:

Pranie Duża (18 kg)

——————————————–

Kwota:

50.00 zł

——————————————–

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:
  1. Polityka – niniejszy dokument (polityka prywatności) określający zasady przetwarzania i ochrony Danych Osób, jak również rodzaj wykorzystywanych przez ADO plików cookies, sposób i cel ich przetwarzania,
  2. ADO – Neximago Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-203, ul. Roździeńskiego 188b, NIP: 6760077750, REGON: 350026824, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000142458, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 złotych, tel.: 32 35 59 110, e-mail.: kontakt(at)pralkomat24.pl, faks: 32 3559113; ADO jest administratorem danych w rozumieniu RODO i Ustawy,
  3. Osoba – osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, jak również kontaktujących się z ADO, m.in. poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, a nadto korzystających z newslettera’a, jak również tych, z którymi ADO kontaktuje się w sprawie składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania, rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism,
  4. Strona Internetowa pralkomat24.pl – prowadzona przez ADO strona internetowa pod adresem pralkomat24.pl
  5. Dane – wszelkie informacje dotyczące Osoby, umożliwiające jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Cechą odróżniającą Dane od innych informacji dotyczących Osób jest brak anonimowości – informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie tożsamości osoby, której ona dotyczy,
  6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
  7. Ustawa – ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
 2. Przetwarzanie Danych, w rozumieniu Polityki, oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych lub zestawach Danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
 3. ADO oświadcza, że Dane są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w RODO oraz Ustawie, przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. ADO wyznaczył inspektora Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres siedziby ADO lub za pośrednictwem e-maila: kontakt(at)pralkomat24.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 35 59 110.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie przez Osoby, których Dane dotyczą, w tym które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, kontaktują się z ADO, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, a nadto korzystających z newslettera’a, a nadto tych, z którymi ADO kontaktuje się w sprawie składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania Osób, których Dane dotyczą, rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism przez nie kierowanych, jest równoznaczne z ich świadomością, że ich Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których Dane dotyczą, w tym składanych przez formularz kontaktowy dostępny na Stronie Internetowej pralkomat24.pl oraz zapisywania Danych w plikach cookies, gromadzenia Danych ze Strony Internetowej pralkomat24.pl oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgód Osób, których Dane dotyczą,
  2. podjęcia działa na żądanie osób, których Dane dotyczą, przez zawarciem umów oraz w celu ich wykonania, w szczególności:
   1. umożliwienia kontaktu z ADO, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism,
   2. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej pralkomat24.pl, w tym umożliwienia korzystania z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl,
   3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Strony Internetowej pralkomat24.pl oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niej,
   4. realizacji umów,
   5. rozliczenia transakcji, w tym wystawiania faktur, dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych,
   6. zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umów,
   7. korzystania z newsletter’a,
   8. komunikacji ADO z osobami, których Dane dotyczą, w tym w celu składania ofert, udzielania odpowiedzi na ich zapytania, rozpatrywania ich wniosków, reklamacji i innych pism,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, w szczególności realizacji obowiązków księgowych, podatkowych, finansowych, i archiwalnych,
  4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub podmioty trzecie, o których mowa w Polityce, w tym w celu:
   1. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń ADO (dowodowym),
   2. ochrony przed roszczeniami Osób, których Dane dotyczą (dowodowym) lub próbami oszustwa,
   3. weryfikacji płatniczej,
   4. marketingu bezpośredniego własnych usług ADO, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,
   5. marketingu pośredniego usług podmiotów trzecich, współpracujących z ADO, np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,
   6. szeroko pojętej współpracy handlowej,
   7. badania satysfakcji Osób, których Dane dotyczą, określenia jakości obsługi,
   8. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój świadczonych przez ADO usług,
   9. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
   10. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,
  5. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.

ZAKRES DANYCH

 1. Przetwarzane Dane mogą obejmować imiona i nazwiska, płcie, dat urodzenia, firmy, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczt elektronicznych, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjne (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), dane dotyczące transakcji finansowych (numery rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, inne unikalne identyfikatory), dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe (adresy IP), rodzaje przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzysta Osoba, której Dane dotyczą, strony, na jakie Osoba ta wchodzi oraz działania jakie na nich podejmuje, treści plików cookies oraz inne Dane podane dobrowolnie przez Osobę, której Dane dotyczą, w trakcie kontaktu z ADO, w tym w ramach Strony Internetowej pralkomat24.pl, w tym w ramach formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 1. Poza przypadkami gdy wymagają tego bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych przez Osobę, której Dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, kontaktowania się z ADO, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystania z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, korzystania z newsletter’a, a nadto kontaktowania się przez ADO w sprawie składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania Osób, których Dane dotyczą, rozpatrywania ich wniosków, reklamacji i innych pism.
 2. W przypadku żądania usunięcia Danych przez Osobę, której Dane dotyczą, świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym udzielenie odpowiedzi na zapytanie, nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do już zawartej, ale jeszcze niewykonanej umowy, następuje skutek, jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to, co już świadczyły; w takim wypadku Osoba, której Dane dotyczą, zobowiązana jest do pokrycia kosztów poniesionych przez ADO w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania umowy).
 3. Osoba, której Dane dotyczą, poprzez udzielenie odpowiedniej zgody w ramach formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo odwołania przedmiotowej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej, o który mowa w niniejszym punkcie jest realizowane poprzez wysłanie stosowanego żądania z podaniem imienia i nazwiska Osoby, której dany dotyczą, pocztą elektroniczną na adres kontakt(at)pralkomat24.pl

ODBIORCY DANYCH

 1. ADO zastrzega sobie prawo ujawniania Danych właściwym organom władzy, w tym sądom, organom administracji rządowej i samorządowej, organom postępowania przygotowawczego, organom egzekucyjnym i innym organom ochrony prawnej, biuru informacji gospodarczej, nabywcom wierzytelności, podmiotom uczestniczącym w dokonywanych z udziałem ADO w procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. ADO zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Danych swoim pracownikom, podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej co ADO, podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz w szczególności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, usługi hostingu, zarządzania Stroną Internetową pralkomat24.pl, w tym w procesie obsługi Osób, których Dane dotyczą, przewozowe, w tym operatorom pocztowym, osobom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącymi operatorami pocztowymi, pośrednictwa w realizacji płatności, w tym bankom oraz instytucjom płatniczym, informatyczne, naprawy sprzętu, marketingowe, reklamowe, zbierania opinii o produktach i usługach, doradcze, księgowe, podatkowe, finansowe, windykacyjne, prawne, archiwizacyjne oraz niszczenia, przechowywania dokumentacji, a nadto likwidacji szkód, w tym wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód, jak również przeciwnikom procesowym, w tym wszelkiego rodzaju uczestnikom postępowań z udziałem Osoby, której Dane dotyczą) i ich pełnomocnikom.
 3. ADO zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Danych podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz lub bezpośrednio na rzecz osób, których Dane dotyczą, usługi niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, kontaktowania się z ADO, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystania z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, a nadto korzystających z newslettera’a, jak również tych, z którymi ADO kontaktuje się w sprawie składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których Dane dotyczą, rozpatrywania ich wniosków, reklamacji i innych pism.
 4. Dane mogą być przetwarzane na terenie Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanej dalej UE, na terenie sygnatariuszy Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej EOG. Dane mogą być przetwarzane także poza terenem sygnatariuszy Porozumienia EOG, w tym także przez organizacje międzynarodowe, przez ich przekazanie przez ADO, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w pkt 5) Polityki, a przekazanie oraz przetwarzanie Danych poza terenem sygnatariuszy Porozumienia EOG, objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony. O zamiarze przekazania Danych poza EOG ADO informuje na etapie ich zbierania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane są przechowywane:
  1. do czasu odwołania zgody przez Osobę, której Dane dotyczą – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  2. do czasu wniesienia sprzeciwu przez Osobę, której Dane dotyczą – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, chyba że ADO będzie mógł nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w pkt 17) Polityki, w takim wypadku przetwarzane są do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków ADO i Osoby, której Dane dotyczą,
  3. do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umów i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy przetwarzanie Danych jest niezbędne dla wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Osób, których Dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  4. do czasu wygaśnięcia obowiązków ADO wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  5. do czasu wygaśnięcia, w tym przedawnienia, praw, roszczeń lub obowiązków ADO oraz osób, których Dane dotyczą – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.
 2. Z końcem okresu przechowywania Dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

ŹRÓDŁO DANYCH:

 1. Źródłem Danych są informacje pozyskane:
  1. bezpośrednio od Osób, których Dane dotyczą, w tym za pośrednictwem Strony Internetowej pralkomat24.pl, jak również w ramach kontaktu z ADO w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, a nadto korzystania z newslettera’a,
  2. pośrednio od podmiotów trzecich:
   1. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – dotyczy takich Danych jak imiona i nazwiska, płcie, daty urodzenia, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjne (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adresy stron internetowych,
   2. podmiotów obsługujących płatności – dotyczy takich Danych jak imiona i nazwiska, płci, adresy poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (numery rachunków bankowych, numery kart kredytowych lub płatniczych, inne unikalne identyfikatory),
   3. dostawców internetu – dotyczy takich Danych jak dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe (adresy IP), rodzaje przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzysta Osoba, której Dane dotyczą, strony, na jakie Osoba ta wchodzi oraz działania jakie na nich podejmuje, treści plików cookies.

PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Osobom, których Dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od ADO:
  1. dostępu do Danych oraz przesłania kopii kompletu Danych oraz informacji o przetwarzaniu Danych,
  2. sprostowania Danych przez wskazanie Danych nieprawidłowych lub nieaktualnych,
  3. usunięcia Danych, przy czym Administrator Danych ma prawo odmówić tego usunięcia w wypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  4. przenoszenia Danych przez przygotowanie i przekazanie przez Administratora Danych wskazanych Danych do innego administratora lub do osoby, której Dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,
  5. ograniczenia przetwarzania Danych.
 2. Osobom, których Dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym wobec profilowania na tej podstawie, z przyczyn związanych z ich szczególnymi sytuacjami. Sprzeciw jest wiążący dla ADO, chyba, że wykaże istnienie ważnej, prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania, nadrzędnej wobec interesów, praw i wolności Osób, których Dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ADO, Osoby, których Dane dotyczą, mają prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw jest wiążący dla ADO. Nie ma potrzeby uzasadniania sprzeciwu.
 4. W przypadku przetwarzania Danych przez ADO na podstawie zgód Osób, których Dane dotyczą, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (wywołuje skutek na przyszłość).
 5. Osoby, których Dane dotyczą, korzystają z uprawnień, o których mowa w dziale “Prawa i obowiązki Osób, których Dane dotyczą”, w szczególności pisemnie na adres siedziby ADO lub za pośrednictwem e-maila: kontakt(at)pralkomat24.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 35 59 110.
 6. Jeżeli Osoby, których Dane dotyczą, umieszczają na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, w komunikacji z ADO, w tym w zapytaniach o produkty lub usługi, zamówieniach, umowach, wnioskach, reklamacjach, innych pismach, w odpowiedziach na złożone przez ADO oferty, również jakiekolwiek Dane innych osób, mogą to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dóbr osobistych tych Osób.
 7. Osoby, których Dane dotyczą, są uprawnione do korzystania z Danych i treści udostępnianych przez inne osoby na Stronie Internetowej pralkomat24.pl podczas i w związku z korzystaniem z tej Strony Internetowej pralkomat24.pl i za zgodą tych osób w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba, że uzyska zgodę od tych Osób na przetwarzanie ich Danych i ich treści w zakresie i w celu przewidzianym Polityką i wykraczającym poza korzystanie ze Strony Internetowej pralkomat24.pl.
 8. Osobom, których Dane dotyczy, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO, Ustawy lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W skardze należy zawrzeć pełny opis zaistniałego zdarzenia.

PROFILOWANIE

 1. Dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, do czego wykorzystywane są informacje o podejmowanych przez Osoby, których Dane dotyczą, działaniach na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, w ramach kontaktu z ADO, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystania z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, korzystania z newsletter’a, jak również dane socjodemograficzne, w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji Osób, których Dane dotyczą.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. ADO stosuje środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Dane przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku gromadzenia i opracowywania Danych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, żeby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Środki bezpieczeństwa stosowane przez ADO są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.
 2. W celu zapewnienia Osobom, których Dane dotyczą, wysokiego poziomu bezpieczeństwa Danych, ADO stosuje środki zapewniające:
  1. zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  2. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych i dostępu do nich w razie zdarzenia fizycznego lub technicznego,
  3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarek internetowych Osób, których Dane dotyczą, a z których odwiedzana była przez nich Strona internetowa pralkomat24.pl. Zawierają takie dane informatyczne jak nazwa Strony Internetowej pralkomat24.pl, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Osób, których Dane dotyczą, zapis parametrów i statystyk oraz unikalny numer. Pliki te są kierowane do serwera Strony Internetowej pralkomat24.pl za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym Osób, których Dane dotyczą, a korzystających ze Strony Internetowej pralkomat24.pl.
 2. Pliki cookies umożliwiają identyfikację przeglądarek internetowych, w celu optymalizacji oferowanej przez Stronę Internetową pralkomat24.pl treści i uproszczenia korzystania z niej. Danych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji Osób, których Dane dotyczą, a które odwiedziły Stronę internetową pralkomat24.pl.
 3. ADO jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Osób korzystających ze Strony Internetowej pralkomat24.pl pliki cookies i mającym do nich dostęp.
 4. Od momentu połączenia się ze Stroną Internetową pralkomat24.pl, ADO uzyskuje informację o Danych o lokalizacji, identyfikatorach internetowych (adresach IP), rodzajach przeglądarek internetowych, urządzeniach i systemach, z których korzystają Osoby, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, stronach, na jakie Osoby te wchodzą oraz działaniach, jakie na nich podejmują, treściach plików cookies oraz czasie ich połączenia ze Stroną Internetową pralkomat24.pl.
 5. Dane gromadzone automatycznie przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl. Takie Dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 6. Plików cookies ADO używa w celu:
  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy Stroną Internetową pralkomat24.pl, a urządzeniem końcowym Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl,
  2. dostosowania zawartości Strony Internetowej pralkomat24.pl do preferencji Osób, których Dane , a które z niej korzystają oraz w celu optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia tych Osób i odpowiedniego wyświetlania podstron, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb,
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Osoby, których Dane dotyczą, korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; analiza tych statystyk jest anonimowa; statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony Internetowej pralkomat24.pl,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony Internetowej pralkomat24.pl,
  5. możliwości logowania przez Osób, których Dane dotyczą, do Strony Internetowej pralkomat24.pl,
  6. utrzymania logowania Osób, których Dane dotyczą na każdej kolejnej stronie Strony Internetowej pralkomat24.pl,
  7. zapamiętywania ustawień filtrów katalogu produktów lub usług ustawionych przez Osoby, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl,
  8. zapamiętywania ilości produktów lub usług na stronie katalogu produktów lub usług na Stronie Internetowej pralkomat24.pl,
  9. zapamiętywania produktów lub usług dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl do porównania.
 7. W ramach Strony Internetowej pralkomat24.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, a to:
  1. “sesyjne” (tzw. session cookies),
  2. “stałe” (tzw. persistent cookies).
 8. Pliki cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, do czasu wyłączenia Strony Internetowej pralkomat24.pl lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Pliki cookies “stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. “Stałe” pliki cookies instalowane są w urządzeniu końcowym Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, wyłącznie za ich zgodą.
 10. Pliki cookies mogą być:
  1. “niezbędne”, tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej pralkomat24.pl, w tym uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej pralkomat24.pl; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych,
  2. “wydajnościowe”, tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl przez osoby, których Dane dotyczą,
  3. “funkcjonalne”, tj. umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Osoby, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, ustawień i personalizację interfejsu tych Osób,
  4. “marketingowe”, tj. umożliwiające dostarczanie Osobom, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, treści marketingowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  5. “analityczne”, tj. umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl w zakresie zawartości tej Strony Internetowej pralkomat24.pl, żeby lepiej zorganizować ich układ; gromadzą Dane o sposobie korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl przez osoby, których Dane dotyczą, typie strony, z której Osoby te zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na Stronie Internetowej pralkomat24.pl; nie rejestrują konkretnych Danych Osób korzystających ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl w stopniu zagregowanym; w tym celu korzysta się z rozwiązania Google Analytics.
 11. Osoby, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, mogą w dowolnej chwili samodzielnie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swoich urządzeń. Tych zmian można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Większość przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawiona na akceptację obsługi plików cookies w urządzeniu końcowym. Zamiany ustawień mogą w szczególności polegać na zablokowaniu automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informowaniu o każdorazowym umieszczeniu plików cookies na urządzeniu Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych tych osób.
 12. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, w tym na poprawność wyświetlania informacji dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl.
 13. Osoby, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, mogą w dowolnej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, których używają.
 14. Na Stronie Internetowej pralkomat24.pl wykorzystywane są również pliki cookies zamieszczane przez podmioty trzecie świadczące usługi na rzecz Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, a umożliwiające personalizację działalności marketingowej i rozliczanie jej efektów. Więcej informacji o tych plikach cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach internetowych tych podmiotów.
 15. Google Analytics – pliki cookies analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez Osoby, których Dane dotyczą, korzystających z plików cookies, typie strony, z której Osoby te zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na Stronie Internetowej pralkomat24.pl. Pliki te nie rejestrują konkretnych Danych Osób, które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl w stopniu zagregowanym.
 16. Pliki cookies społecznościowe – pliki cookies gromadzone przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Google+, Pinterest itd., logowaniu za pomocą serwisu społecznościowego typu Facebook itd., oglądaniu filmów typu YouTube, Vimeo itd.
 17. Pliki cookies reklamowe – pliki cookies, zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające na ograniczanie liczby wyświetleń reklamy w ramach kampanii, dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom Osób, których Dane dotyczą, korzystających ze Strony Internetowej pralkomat24.pl oraz mierzące efektywność kampanii reklamowych.
 18. Strona Internetowa pralkomat24.pl jest zaopatrzona w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Danych pozostających pod kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
 19. Pliki (cookies) z których korzysta strona (oraz sklep internetowy) mogą być udostępnione partnerom oraz współpracującym z ADO reklamodawcom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO i Ustawy, jak również dotyczące plików cookies.
 2. ADO zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany lub uzupełnienia Polityki powodującej zmiany istotnych postanowień z ważnych przyczyn, a to w szczególności z powodu:
  1. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Polityki,
  2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez ADO,
  4. poprawy przez ADO bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony Danych,
  5. rozszerzenia lub ulepszenia funkcjonalności Strony Internetowej pralkomat24.pl lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Strony Internetowej pralkomat24.pl,
  6. zmian w przedmiocie prowadzonej przez ADO działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),
 3. odpowiednio do tych przyczyn lub skutków zmian. Zamiany nie mogą pozbawić Osób, których Dane dotyczą, praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, tj. od daty ich wprowadzenia. Osoby, których Dane dotyczą, a które nie będą zgadzały się na zmianę Polityki mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl.

Data publikacji: 18.05.2023 r.